Hallo,
Mijn naam is Leon en ik ben sinds een aantal jaren in de ban van het “Fotografie-virus”. Ik wil u graag meer laten weten over Waterpieper Fotografie. In het verleden heb ik veel gedaan met ornithologie of te wel vogels kijken. Hier is de naam van deze website ontstaan. Als 16 jarige jongen heb ik over een klein bruin vogeltje een artikel geschreven. Dit kleine vogeltje is de waterpieper. Een pieper die zomers broed in de Alpen en overwintert in de Lage Landen. Maar genoeg hierover. Zo is dus Waterpieper Fotografie ontstaan.

Een aantal jaren geleden ben ik overgestapt naar het digitaal fotograferen (2009) met mijn eerste digitale spiegelreflex, de Sony A350. Een leuke camera om weer eens wat met foto’s bezig te zijn. Twee jaar later heb ik mijzelf getrakteerd op een nieuwe camera, zijnde de Sony A77. Ook deze heeft mij veel leuke beelden gebracht en sinds drie jaar ben ik de gelukkige eigenaar van de Sony A99 full frame.

Om mij verder te verdiepen in de fotografie en ook van anderen te leren ben ik sinds een aantal jaren actief lid van Fotoclub Leeuwarden. Hier heb ik diverse mentoraten gevolgd om nog beter te worden in fotografie. Ik heb bijvoorbeeld mentoraten gevolgd bij Diana Bokje, Janny Wieringa en Reyer Boxum. In een korte periode heb ik mij kunnen focussen op een bepaald onderwerp en dit kunnen uitdiepen. Het is onder andere het geval met het onderwerp flat en het onderwerp grootse moderne architectuur en de kleine mens die hier dagelijks gebruik van maakt. In al die jaren is de focus van mijn fotografie steeds meer verplaatst van natuur en landschap naar de mens en zijn relatie met zijn omgeving, zowel in de stad als daarbuiten. Wat valt je op in een stad en hoe kun je dit vastleggen ? Ook kijk ik naar verval van dingen die de mensen heeft gecreëerd. De foto’s hieronder zijn onderdeel van een serie over verval op een locatie op Terschelling.

Architectuur begint als een rode draad door mijn werk heen te lopen. Het is in 2014 begonnen met een fotografie reis naar Valencia onder leiding van architectuur fotograaf Peter de Ruig. Hier was met name het werk van architect Calatrava de rode draad tijdens deze reis.